Consiglio Direttivo 2021

Presidente Vincenzo Paolo Toraldo

Presidente Vincenzo Paolo Toraldo

Vicepresidente Fulvio Maci

Vicepresidente Fulvio Maci

Tesoriere Francesco Corrado

Tesoriere Francesco Corrado

Segretaria Pina Lettieri

Segretaria Pina Lettieri

Consigliere Anna Maria Pugliese

Consigliere Anna Maria Pugliese